ปั๊มลมลูกสูบ TIGER

ปั๊มลมระบบสายพาน TIGER

 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 1/4 แรงม้า ถังลมขนาด 36 ลิตร รุ่น TGA1-36 ไฟฟ้า 220V
  6,990.00 บาท
  9,500.00 บาท  (-26%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 1/2 แรงม้า ถังลมขนาด 58 ลิตร รุ่น TGA2-58 ไฟ 220V
  9,990.00 บาท
  12,900.00 บาท  (-23%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 1.5 แรงม้า ถังลมขนาด 70 ลิตร รุ่น TGA2-70 ไฟ 220V
  10,900.00 บาท
  18,900.00 บาท  (-42%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 1 แรงม้า ถังลมขนาด 100 ลิตร รุ่น TGA21-100 ไฟ 220V
  13,900.00 บาท
  17,500.00 บาท  (-21%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 2 แรงม้า ถังลมขนาด 100 ลิตร รุ่น TGA22-100 ไฟ 220V
  15,900.00 บาท
  23,250.00 บาท  (-32%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 2 แรงม้า ถังลมขนาด 150 ลิตร รุ่น TGA22-150 ไฟ 220V
  17,900.00 บาท
  21,400.00 บาท  (-16%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 3 แรงม้า ถังลมขนาด 150 ลิตร รุ่น TGA33-150 ไฟ 220V
  23,900.00 บาท
  31,500.00 บาท  (-24%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 3 แรงม้า ถังลมขนาด 270 ลิตร รุ่น TGA33-270 ไฟฟ้า 220V
  26,900.00 บาท
  35,700.00 บาท  (-25%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 5 แรงม้า ถังลมขนาด 150 ลิตร รุ่น TGA25-150 ไฟฟ้า 380V
  29,900.00 บาท
  41,000.00 บาท  (-27%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 5 แรงม้า ถังลมขนาด 270 ลิตร รุ่น TGA25-270 ไฟฟ้า 380V
  32,900.00 บาท
  44,600.00 บาท  (-26%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 5 แรงม้า ถังลมขนาด 340 ลิตร รุ่น TGA25-340 ไฟฟ้า 380V
  35,900.00 บาท
  48,200.00 บาท  (-26%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 7.5 แรงม้า ถังลมขนาด 270 ลิตร รุ่น TGA375-270 ไฟฟ้า 380V
  43,900.00 บาท
  60,600.00 บาท  (-28%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 7.5 แรงม้า ถังลมขนาด 340 ลิตร รุ่น TGA375-340 ไฟฟ้า 380V
  46,900.00 บาท
  66,000.00 บาท  (-29%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 10 แรงม้า ถังลมขนาด 270 ลิตร รุ่น TGA310-270 ไฟฟ้า 380V
  51,900.00 บาท
  71,300.00 บาท  (-27%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 10 แรงม้า ถังลมขนาด 340 ลิตร รุ่น TGA310-340 ไฟฟ้า 380V
  54,900.00 บาท
  76,700.00 บาท  (-28%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 10 แรงม้า ถังลมขนาด 500 รุ่น TGA310-500 ลิตร ไฟฟ้า 380V
  57,900.00 บาท
  80,200.00 บาท  (-28%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 15 แรงม้า ถังลมขนาด 340 ลิตร รุ่น TGA315-340 ไฟฟ้า 380V
  74,900.00 บาท
  106,900.00 บาท  (-30%)
 • ปั๊มลมสายพาน TIGER ขนาด 15 แรงม้า ถังลมขนาด 500 ลิตร รุ่น TGA315-500 ไฟฟ้า 380V
  82,900.00 บาท
  117,600.00 บาท  (-30%)
Visitors: 85,666