ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX

ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX

 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 1/4 แรงม้า ถังลมขนาด 40 ลิตร รุ่น SA-1/40B ไฟฟ้า 220V
  0.00 บาท
  0.00 บาท
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 1/2 แรงม้า ถังลมขนาด 80 ลิตร รุ่น SB-2/80 ไฟฟ้า 220V
  10,500.00 บาท
  12,450.00 บาท  (-16%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 1 แรงม้า ถังลมขนาด 90 ลิตร รุ่น SB-10/90 ไฟฟ้า 220V
  15,000.00 บาท
  17,955.00 บาท  (-16%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 1 แรงม้า ถังลมขนาด 117 ลิตร รุ่น SB-10/117 ไฟฟ้า 220V/380V
  16,000.00 บาท
  25,245.00 บาท  (-37%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 2 แรงม้า ถังลมขนาด 90 ลิตร รุ่น SC-20/90 ไฟฟ้า 220V/380V
  22,900.00 บาท
  29,025.00 บาท  (-21%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 2 แรงม้า ถังลมขนาด 117 ลิตร รุ่น SC-20/117 ไฟฟ้า 220V/380V
  23,900.00 บาท
  29,700.00 บาท  (-20%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 2 แรงม้า ถังลมขนาด 148 ลิตร รุ่น SC-20/148 ไฟฟ้า 220V/380V
  25,500.00 บาท
  30,375.00 บาท  (-16%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 3 แรงม้า ถังลมขนาด 148 ลิตร รุ่น SB-30/148 ไฟฟ้า 220V/380V
  35,000.00 บาท
  43,875.00 บาท  (-20%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 3 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น SB-30/260 ไฟฟ้า 220V/380V
  36,500.00 บาท
  47,250.00 บาท  (-23%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 5 แรงม้า ถังลมขนาด 148 ลิตร รุ่น SC-50/148 ไฟฟ้า 220V/380V
  43,900.00 บาท
  59,400.00 บาท  (-26%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 5 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น SC-50/260 ไฟฟ้า 220V/380V
  45,900.00 บาท
  62,100.00 บาท  (-26%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 5 แรงม้า ถังลมขนาด 304 ลิตร รุ่น SC-50/304 ไฟฟ้า 220V/380V
  49,900.00 บาท
  67,500.00 บาท  (-26%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 7.5 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น SB-75/260 ไฟฟ้า 380V
  51,500.00 บาท
  68,175.00 บาท  (-24%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 7.5 แรงม้า ถังลมขนาด 304 ลิตร รุ่น SB-75/304 ไฟฟ้า 380V
  54,900.00 บาท
  72,225.00 บาท  (-24%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 10 แรงม้า ถังลมขนาด 304 ลิตร รุ่น SC-100/304 ไฟฟ้า 380V
  65,900.00 บาท
  88,425.00 บาท  (-25%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 10 แรงม้า ถังลมขนาด 520 ลิตร รุ่น SC-100/520 ไฟฟ้า 380V
  73,900.00 บาท
  100,850.00 บาท  (-27%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 15 แรงม้า ถังลมขนาด 304 ลิตร รุ่น SC-150/304 ไฟฟ้า 380V
  89,500.00 บาท
  124,200.00 บาท  (-28%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX ขนาด 15 แรงม้า ถังลมขนาด 520 ลิตร รุ่น SC-150/520 ไฟฟ้า 380V
  99,500.00 บาท
  136,350.00 บาท  (-27%)
Visitors: 85,663