ปั๊มลมลูกสูบ PUMA

ปั๊มลมระบบสายพาน PUMA

 • ปั๊มลมพูม่า 1/4 แรงม้า ถังลมขนาด 36 ลิตร รุ่น PP1-PPM ไฟฟ้า 220V
  6,990.00 บาท
  9,750.00 บาท  (-28%)
 • ปั๊มลมพูม่า 1/2 แรงม้า ถังลมขนาด 64 ลิตร รุ่น PP2-PPM ไฟฟ้า 220V
  12,500.00 บาท
  17,850.00 บาท  (-30%)
 • ปั๊มลมพูม่า 1/2 แรงม้า ถังลมขนาด 92 ลิตร รุ่น PP2P-PPM ไฟฟ้า 220V
  17,900.00 บาท
  24,750.00 บาท  (-28%)
 • ปั๊มลมพูม่า 1 แรงม้า ถังลมขนาด 92 ลิตร รุ่น PP21-PPM ไฟฟ้า 220V
  17,900.00 บาท
  27,000.00 บาท  (-34%)
 • ปั๊มลมพูม่า 2 แรงม้า ถังลมขนาด 148 ลิตร รุ่น PP22-PPM ไฟฟ้า 220V
  23,500.00 บาท
  37,500.00 บาท  (-37%)
 • ปั๊มลมพูม่า 2 แรงม้า ถังลมขนาด 148 ลิตร รุ่น PP32-PPM ไฟฟ้า 220V
  25,900.00 บาท
  36,750.00 บาท  (-30%)
 • ปั๊มลมพูม่า 3 แรงม้า ถังลมขนาด 165 ลิตร รุ่น PP23-PPM ไฟฟ้า 220V/380V
  36,900.00 บาท
  54,750.00 บาท  (-33%)
 • ปั๊มลมพูม่า 3 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น PP23P-PPM ไฟฟ้า 220V/380V
  39,900.00 บาท
  63,000.00 บาท  (-37%)
 • ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า ถังลมขนาด 165 ลิตร รุ่น PP35A-PPM ไฟฟ้า 220V/380V
  40,900.00 บาท
  60,000.00 บาท  (-32%)
 • ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น PP35-PPM ไฟฟ้า 220V/380V
  46,900.00 บาท
  65,660.00 บาท  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า ถังลมขนาด 315 ลิตร รุ่น PP35P-PPM ไฟฟ้า 220V/380V
  51,900.00 บาท
  78,750.00 บาท  (-34%)
 • ปั๊มลมพูม่า 7.5 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น PP275A-PPM ไฟฟ้า 380V
  59,900.00 บาท
  89,250.00 บาท  (-33%)
 • ปั๊มลมพูม่า 7.5 แรงม้า ถังลมขนาด 315 ลิตร รุ่น PP275-PPM ไฟฟ้า 380V
  65,500.00 บาท
  90,000.00 บาท  (-27%)
 • ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น PP310A-PPM ไฟฟ้า 380V
  69,900.00 บาท
  91,500.00 บาท  (-24%)
 • ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า ถังลมขนาด 315 ลิตร รุ่น PP310-PPM ไฟฟ้า 380V
  74,500.00 บาท
  112,500.00 บาท  (-34%)
 • ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า ถังลมขนาด 520 ลิตร รุ่น PP310P-PPM ไฟฟ้า 380V
  84,900.00 บาท
  127,500.00 บาท  (-33%)
 • ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า ถังลมขนาด 315 ลิตร รุ่น PP315A-PPM ไฟฟ้า 380V
  99,000.00 บาท
  150,000.00 บาท  (-34%)
 • ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า ถังลมขนาด 520 ลิตร รุ่น PP315-PPM ไฟฟ้า 380V
  107,900.00 บาท
  157,500.00 บาท  (-31%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 3 แรงม้า รุ่น TPP-30 ไฟฟ้า 220V/380V
  39,900.00 บาท
  55,860.00 บาท  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 5 แรงม้า รุ่น TPP-50 ไฟฟ้า 220V/380V
  53,900.00 บาท
  75,460.00 บาท  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 7.5 แรงม้า รุ่น TPP-75 ไฟฟ้า 380V
  75,900.00 บาท
  105,000.00 บาท  (-28%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 10 แรงม้า รุ่น TPP-100 ไฟฟ้า 380V
  84,900.00 บาท
  127,500.00 บาท  (-33%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 15 แรงม้า รุ่น TPP-150 ไฟฟ้า 380V
  132,000.00 บาท
  187,500.00 บาท  (-30%)
Visitors: 85,656