ปั๊มลมสกรู OIL FREE ZRCW SERIES

ปั๊มลมสกรู OIL-FREE SCREW AIR COMPRESSOR

Oil free screw air compressor are widely used in industries that require high quality air sources such as: pharmaceutical, food, electronics, chemical, packaging, etc.

100% pure compressed air is a necessary procedure to guarantee satisfactory crafts and product quality, which ensures the production of high-end products safely and risk-free.

Oil-free water-lubricated air compressors are generally screw-type air compressors, mainly using water agent lubricants to perform lubrication.

During the working process, the lubrication, sealing and cooling of the entire main machine are all done by water.

ปั๊มลมออยฟรี เสียงเงียบ สะอาด ปราศจากน้ำมัน มีความกะทัดรัด ทรงพลัง คุ้มค่าการลงทุน ปั๊มลมได้รวดเร็ว ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

Visitors: 85,666